Laai jou pienkvoet se gratis aktiwiteit af en knip die prentjies uit en help jou peuter om dit by die regte plek te pak. 

Vat een prentjie weg en vra jou peuter of hy kan onthou watter voorwerp nou weg is. Herhaal dit met al die prente. Sodoende oefen ons jou peuter se konsentrasie en geheue.