Basiese Riglyne Vir Video Opnames

  • Videos moet asseblief in landscape geneem word.
  • Sit iewers waar die lig goed is (daar moet nie lig van agteraf kom nie – so jy kan nie voor ‘n venster sit nie. Die lig moet van vooraf kom en nie van agteraf skyn nie). Ringligte is deesdae goedkoop – investeer gerus in een!
  • Probeer om jou foon op ‘n staander te sit – “selfie” videos sal nie aanvaar word nie.
  • Kyk na jou agtergrond – die beste is ‘n neutrale agtergrond.
  • Klank is uiters belangrik. Maak seker jy sit op ‘n stil plek.  Moenie van ver af neem of in”zoom” nie – dit maak die kwaliteit baie swak.
  • Maak seker dat jy ‘n stil plek kies. Jou kinders, honde, katte ensovoorts kan ongelukkig nie by wees nie – dit is baie steurend.